Да си родител е чудесно! Но тези от нас, които имат деца знаят със сигурност, че не винаги е лесно. За да бъдат децата добре възпитани, образовани и подготвени за живота, за тях трябва да се отделят достатъчно време и усилия. Покрай децата разбираме, че и ние самите не винаги знаем как да се държим в дадена ситуация.

Решихме да разгледаме най-често срещаните проблеми в детското поведение, които често безпокоят родителите и които в никакъв случай не трябва да бъдат толерирани:

Укриване

Понякога децата се страхуват да кажат, че са били свидетели на нещо лошо, защото си мислят, че ще имат неприятности заради това. Някои деца нарочно премълчават, за да проучат и да получат одобрение. Други наистина вярват, че по този начин постъпват най-добре, защото помагат на другите.

Решение: на детето трябва да се обясни разликата между доносничество и бдителност. Трябва спокойно да изслушате детето, не да го съдите, а да му помогнете да се ориентира в ситуацията и да реши проблема.

Съперничеството между братя и сестри

Понякога родителите сами провокират подобни конфликти, поставяйки етикети на децата (например, че някой е по-умен, по-красив) или правят някой от братята или сестрите свой любимец.

Решение: изяснете корена на проблема и забранете причиняването на физическа болка. Помогнете на децата да се чувстват като екип, научете ги да решават конфликтите заедно и справедливо. Обяснете, че е важно да се зачитат чувствата на другия. Опитайте се да прекарвате известно време насаме с всяко от децата си, това ще помогне да се поддържат сърдечни и топли отношения в семейството.

Кражба

Възможно е детето да започне да присвоява вещите на някой друг, поради липса на внимание от страна на приятелите и семейството си, заради силно желание да притежава нещо, което е харесало или от липса на нравствени ценности и воля.                                                                                                          

Решение: важно е вашето отношение към инцидента. Запазете спокойствие. Ако детето ви е взело нещо чуждо за първи път, разберете защо го е направило. Обяснете му, че никога не трябва да постъпва така, помолете да го върне (заплати) или да се извини. Ако ситуацията се повтаря отново и отново - потърсете професионална психологическа помощ. В противен случай, това поведение може да се превърне в навик.

Неуважение към другите

Неуважително поведение може да се прояви не само сред подрастващите, но и при деца от 2 години. Малките често повтарят това, което са видели по телевизията или копират поведението на възрастните или по-големите братя и сестри, защото мислят, че е нормално.

Решение: разберете каква е причината за това поведение. Научете децата си да изразяват правилно своите емоции и желания, запазете спокойствие и ги заслушвайте. Ако едно дете се държи провокативно – лишете го от някои привилегии, които ползва.

Лъжа

От голямо значение е възрастта на детето. Просто децата до 7 години обикновено имат много активно въображение. Сред причините за лъжите, експертите поставят желанието да се избегнат неприятности, нуждата от внимание, страх от авторитарни родители или стремеж да получат желаното.

Решение: запазете спокойствие. Обяснете на детето си, че в отношенията са много важни честността и доверието. Помислете за адекватно наказание, с което ще покажете на детето си, че лъжата е недопустима. Когато лъжата се превърне за него в нещо нормално, това може да е признак за по-сериозен проблем - необходимо е да се работи в тази насока със специалист.

Хленчене

Непрекъснатото хленчене и мрънкане е сигнал, че не е удовлетворена някоя потребност на детето. На първо място, уверете се, че детето е добре здравословно. Също така, може да не му е достатъчно вашето внимание или нещо го тревожи. По този начин децата могат да постигнат желаното, усещайки, че родителите се колебаят или пък налагат твърде високи изисквания.

Решение: постарайте се да приемете сериозно изражение. Напомнете на детето си да разговаря с нормален глас. Ако това поведение стане постоянно, трябва да разберете какво се случва в семейството, обсъдете го с детето, за да почувства, че то също е част от него.

Груби маниери

Възможно ли е да не се впечатлявате, когато децата „отговарят” или не показват елементарно уважение към другите. Може да се изненадате, но тези маниери се учат именно в семейството. Употребата на думите "моля", "благодаря", "съжалявам", както и основните правила за поведение на масата са напълно разумни очаквания.

Решение: не притискайте децата като ги учите на маниери, а често им напомняйте че трябва да бъдат внимателни към другите хора. Също така изключително важно е родителите и близките да внимават как се държат, защото децата повтарят това, което виждат.