Джон Стайнбег е роден на 27 февруари 1902 година в Калифорния, САЩ. Жизненият му път приключва на 20 декември 1968 година.

Стайнбек е написал произведения като "Гроздовете на гнева", "За мишките и хората", "Улица Консервна" и "На изток от рая" и е сред най-обичаните автори.

За да отдадем нужната почит, сме подготвили негови велики цитати:

"Колкото по-малко знаеш, толкова по-добре се чувстваш."

"Човек се гордее с всяко нещо, стига то да му е едничко."

"Навярно най-добрият събеседник в света е онзи, който насърчава другите да говорят."

"Понякога мълчанието е най-красноречиво."

"Да слушаш и да четеш, не е като да говориш и пишеш."

"Бремето на познанието е твърде голямо, за да може да го възприеме един единствен мозък."

 "Човек може на всичко да издържи."

"Когато човек твърди, че не иска да говори за нещо, той обикновено иска да каже, че не е в състояние да мисли за нищо друго."

"В сърцето си някои хора са приятели на целия свят, докато други, които първо себе си мразят, разстилат цялата си омраза наоколо като масло върху резен горещ хляб."

"На изток от рая"

"И най-добрите помисли на мишките и хората пораждат често само теглила и горести."

"Не е нужно човек да е много умен, за да е добър. Дори ми се струва, че е точно обратното. Вземи някой много умен и ще видиш, че едва ли е добър."

Вече рядко се случва двама души да се подкрепят. Кой знае защо е така. Сигурно всеки се страхува от ближния си в тоя мръсен свят."

"За мишките и хората"