Много важен въпрос в мюсюлманския свят е, как жените трябва да се обличат на публично място. Скорошно проучване на Института за социални проучвания на университета в Мичиган, проведено в 7 страни, където има мюсюлманското мнозинство (Тунис, Египет, Ирак, Ливан, Пакистан, Саудитска Арабия и Турция), установи, че според повечето хора не е задължително една жена да покрие напълно лицето си, но косите – да. Единствено в Турция и Ливан повечето хора са убедени, че жените изобщо не трябва да покриват главите си, когато са на публично място.


Изследването засяга въпроса за женското облекло като визуално предпочитание. Всеки анкетиран е получил карта, изобразяваща шест стила дамски прически и е бил помолени да избере жената с най-приличен външен вид. Въпреки че на картата няма етикети, стиловете варират от напълно закрита бурка (жена номер 1) и никаб (жена номер 2), до по-малко консервативния хиджаб (жени номер 4 и 5). Има и вариант за жена, която не покрива главата си.

Като цяло, според повечето хора, жена номер 4, чиято коса и уши са напълно покрити от бял хиджаб, е облечена най-подходящо за публично място. За този тип облекло са 57% в Тунис, 52% в Египет, 46% в Турция и 44% в Ирак. В Ирак и Египет жена номер 3, чиято коса и уши са покрити от по-консервативен черен хиджаб, е вторият най-популярен избор.

В Пакистан има дори сплит (31% срещу 32%) между жена номер 3 и жена номер 2, които са облечени с никаб, който излага на показ само очите, докато близо 24% избират жена номер 4. В Саудитска Арабия, 63% от мнозинството предпочитат жена номер 2, докато допълнителни 11% казват, че бурката, носена от жена номер 1, е най-подходящия стил на обличане за жена в обществото.

В няколко страни, значителните малцинства смятат, че е приемливо за жена да не покрива косите си на публично място. Около 32% от турците са също на това мнение, както и 15% от тунизийците. За почти половината общество в Ливан (49%) появата на жена, непокрила главата си на публично място, е също приемлива, въпреки че това може отчасти да засегне факта, че 27% от ливанците са християни. Демографската информация, включително резултатите по пол, не са включени в публично издание на тази анкета.

Дори само като наблюдатели в много от изследваните страни, изразяващи ясно предпочитание към консервативното облекло на жените, много хора също твърдят, че жените сами трябва да решават какво да обличат. Това отношение е най-широко разпространено в Тунис (56%), Турция (52%) и Ливан (49%) – всички страни, в които значителни проценти са ЗА това жените да не покриват главите си на публични места. Също толкова много са и хората в Саудитска Арабия (47%), които казват, че жените трябва свободно да избират начина, по който ще се обличат. По-малък, но важен процент в Ирак (27%), Пакистан (22%) и Египет (14%) също подкрепят тази теза. Това, което не става ясно от изследването е, дали анкетираните смятат, че социалните и културните норми ще ръководят жените в избора им да носят по-консервативно или по-модерно облекло на публични места.