Има едни такива хора, които вечно правят добрини. Никога не говорят за това, не искат благодарности, нито целият свят да знае на кого какво добро са сторили. Има едни такива хора, които винаги ще сложат нуждите на другия пред собствения си комфорт и това само, защото сърцата са им създадени такива - човечни. И никога няма да ги видиш намръщени. Най-трудната работа ще вършат с усмивка на лице, а когато им стане криво - ще си поплачат, ще забършат сълзите си и ще продължат да подават ръка.

За тези хора знам само едно - макар другите да не виждат винаги за кого какво са сторили и да не ги оценяват понякога. Някой отгоре дава им здраве, обич и късмет, който малцина имат. И това им стига! Богати са по душа, богати са по любов, богати са по всичко, което Съдбата им подарява.

Защото няма добро на този свят, което да не се върне двойно под формата на вълшебство или сбъдната мечта. 

Яж, чети, обичай и пътувай