Благодаря ти, че ме научи да приемам грешките си, без да проявявам враждебно и неблагодарно отношение, без да преживявам епизоди на отрицание или да изпитвам вина и страх. Ти ме научи да овладявам и показвам емоции, за които някога смятах, че са проява повече слабост, отколкото на сила. Благодаря ти, че ми позволи да изразя всичко, което чувствам, без да ме съдиш. Благодаря ти, че ме приюти в твоя свят, пълен с щедрост и огромна доброта към другите хора и ми помогна да стана по-добър човек.

Благодаря ти за ценния урок, с който ме научи да уважавам чувствителната си страна, да се защитавам и да бъда открита, когато нечия „шега” ме е накарала да се почувствам зле. Благодаря ти, че ми помогна да се науча да управлявам всяка емоция, която изпитвам в ежедневието си и ми показа красивата страна на това да бъда уязвима. Преди да се родиш, аз бях малко изгубено момиченце, което не знаеше как да изрази емоциите и чувствата си и не можеше да покаже какво изпитва по подходящ и искрен начин. Усещането ми за болка се превръщаше в ярост, използвах вербални обиди, а поведението ми беше безразсъдно и тези моменти все още ме карат да изпитвам срам от себе си, когато погледна назад в миналото си. Благодаря ти, че ми помогна да променя постоянното си желание да бъда силна и вместо това ми показа каква всъщност трябва да бъда, за да съм по-добър човек.

Даде ми ценен пример за това, откъде всъщност идва истинската сила. Научи ме как нещата, които този свят счита за слабост, всъщност са безкрайна сила.

Ти ми показа, че състраданието и влагането на емоции в някой друг, освен в себе си, показва повече сила и човечност, отколкото мога да си представя. Способността ти да виждаш доброто в другите, вместо да се подготвяш за най-лошото е още нещо у теб, което винаги ще ме изумява. Смелият начин, по който се сблъскваш с проблем или аргумент, винаги ме вдъхновява да опитам и аз. Ти си абсолютната дефиниция на Грижовността. Да, често си срамежлива, когато става дума за изнасяне на ежегодното коледно представление пред семейството ни или когато срещаш нови хора, но нямаш никаква милост, когато става дума за проява на несправедливост в нашето общество.

Ти си най-съвършеният пример за момичетата на твоите години. Ти си надеждата, че вашето поколение всъщност има шанс да бъде по-добро от последното. Ти представляваш светлината за тийнейджърките, тъй като чрез теб те ще успеят да разберат, че гласът им има силата да променя. Ти си доказателство, че в едно общество, което обича да подценява вродената или постепенно развита интелигентност и умения, ти и твоите приятели все пак сте ги притежавали през цялото това време, но сте избрали да не ги покажете пред света.

Никога не съм искала да бъда единственото дете в живота на нашите родители. Винаги съм знаела, че ще те искам за сестра, но не знаех, че ще станеш моя най-добра приятелка. Моята най-добра приятелка завинаги!