Парите са в основата на повечето ни проблеми, а само като си помислим за семейния бюджет, лошо ни става. Нообикновено пестенето и финансовото планиране се възприемат като неприятна, трудна и потискаща задача.

Днес обаче сме ви подготвили няколко съвета, които ще ви помогнат да спестите пари, без да се отказват от всички радости на живота.

1. Следвайте метода 20/80

  • Изплатете всичките си дългове и заеми.
  • Спестете 20% от месечната ви заплата. Тези пари не можете да ги харчите.
  • Останалите 80% можете да харчите за всичко необходимо.

Важното е да запомните, че първо трябва да заделите 20%, а след това да харчите. Това означава, че не можете да харчите без мярка и да се надявате, че накрая ще сте спестили 20%. Ако числото ви се струва малко плашещо, започнете първо с 10% или 5%. Това ще ви помогне да развиете навик да пестите.

2. Използвайте метода 60/10/10/10/10

Ето как работи този метод:

  • 60% от парите ви отиват за основните ви разходи;
  • 10% спестявате за старини;
  • 10% спестявате за неща, които ще използвате в дългосрочен план;
  • 10% за редки разходи;
  • 10% за забавления.

Основните ви разходи са за храна, транспорт, сметки и подобни. Покупката на кола, ремонтът вкъщи или изплащането на дългове се причисляват към дългосрочните покупки. Редките разходи са неща като ремонт на колата, лекарски посещения и скъпи подаръци.

Ако имате големи дългове, вместо да спестявате 10% за старини, първо изплатете дълговете ви.

3. Методът на половинките

Според този метод трябва да разделите парите ви на две части: първата част можете да използвате за всекидневни нужди, а втората част се пази в банката. Когато парите, които имате на ръка, свършат, изтеглете половината сума от това, което имате в банката.

Този метод е подходящ за онези, които не могат да контролират всекидневните си разходи и не осъзнават колко много харчат.

4. Метода на четирите плика

Щом вземете заплата, заделете 10-20% от нея за важни покупки или за черни дни.

От заплатата вземете и сумата, която ще ви е необходима за плащането на сметките.

Останалата сума разделете на четири части в четири плика – по 1 плик за всяка седмица от месеца. Тези пари можете да похарчите за всичко, което си пожелаете (храна, забавления, дрехи, бижута и т.н.)

5. Методът на баба

Разделете заплатата си в пликове. На всеки плик напишете за какво са предназначени парите в него. Категориите зависят от вас, но основните от тях могат да са храна, дрехи, лекарства, за автомобила, забавления и т.н.

Разделете заплатата ви на части, като прецените коя категория колко пари заслужава. Ако по някое време ви свършат парите в плика за забавления, най-добре е да спрете със забавленията, докато не получите заплата. Ако парите за храна свършат, вземете пари от по-неважен плик и следващия месец в плика за храната сложете повече пари.

Парите, които не сте похарчили, заделете за големи покупки в бъдеще.