Училище Дени Дидрò продължава приема си за новата учебна 2024/2025 година за предучилищен (6 годишни) и първи клас.

Изборът на училище е може би един от най-важните, които правим от името на децата си, тъй като по този начин им създаваме среда за развитие през целия им живот.

Преди да решим, е необходимо да направим своето проучване. Важни са критериите, по които правим своя избор.

В Училище Дени Дидрò децата се чувстват щастливи и всеки ден идват с удоволствие и желание. Атмосферата е спокойна и им създава среда, която стимулира естественото любопитство.

В Училище Дени Дидрò няма оценки. Децата не се състезават помежду си, а напредват спрямо собствените си възможности всеки ден.

Кандидатстването в Училище Дени Дидрò се осъществява чрез предварителни срещи с родителите. Благодарение на този подход, родителите имат възможност да се докоснат до ценностите и визията на институцията. За да бъде успешно изграждането на децата в пълноценни личности, е важно двете страни – родители и учители, да си сътрудничат и да споделят обща визия за образованието. Ролите им са взаимодопълващи се.

Учебният процес е изграден балансирано – учене чрез опит, достатъчно време за игра, време сред природата, спорт, танци и изкуства. Децата развиват знанията и културата си и чрез посещения на музеи, галерии, работилници, срещи с професионалисти от различни области и дейности. Това създава богат вътрешен свят и дава възможност на децата да прилагат наученото – на практика, в реалния живот. Учениците се обучават в среда, която ги насърчава и мотивира да разгърнат пълния си потенциал.

Доверието от страна на родителите към учителите е ключово за спокойствието на децата. Именно заради това е важно те да са убедени в избора си на училище. Това е средата, която ще развие личностни качества, навици и умения за цял живот.