В древни времена, един владетел наредил да поставят огромна скала на главен път. След това се скрил наблизо, за да наблюдава дали някой ще отмести скалата от пътя.

Ден след ден по пътя минавали някои от най-богатите царски търговци и придворни. И просто заобикаляла скалата. Много от тях гласно обвинявали владетеля, че не се грижи за пътищата, но никой и пръста си не помръднал да премести канарата.

Накрая се появил един селянин, който носел тежък чувал на гърба си. Когато видял скалата пред себе си, селянинът оставил товара на земята и започнал да избутва камъка настрани от пътя. След много усилия и напъване, най-накрая успял. Скалата се затъркаляла надолу по склона, а на мястото, където преди това препречвала пътя, стояла кесия, пълна с жълтици. Селянинът взел кесията, отворил я, преброил парите, а сред тях открил и бележка. На нея пишело: "Това злато е за този, който измести камъка от пътя!" Така селянинът научил нещо, което много от нас никога не разбира - препятствията по пътя са всъщност скрити възможности да подобрим живота си.

Автор: Неизвестен