Щастието и нещастието на човек зависят в такава степен от нрава, както и от съдбата му. - Франсоа Ларошфуко

Съдбата е жена и ако вие искате да господствате над нея, нужно е да я завладеете със сила. - Николо Макиавели

Всичко, което ни ограничава, ние наричаме съдба. - Ралф Уолдо Емерсън

Само сърцето е това, което ни движи и определя ходовете на съдбата ни.- Исабел Алиенде

Само глупавите прекланят глава пред съдбата. - Джек Лондон.

Ударите на съдбата по челото означават, че не сте обърнали достатъчно внимание на нейните ритници по задника. - А. Свияш

Човекът е творец на своята съдба. - Салюстий

Онези, които се оплакват от съдбата, имат повече причини да се оплакват от себе си. - Л. Вовнарг

Ние срещаме своята съдба по пътя, по който тръгваме, за да я избегнем. - Лафонтен

Всеки създава своята съдба и всеки се създава от нея - И.С. Тургенев

Съдбата помага на смелите. - Вергилий

Човек е роден, за да изневерява на Съдбата си. - Паулу Коелю

Съдбата ни дарява желаното тогава, когато сме се научили да бъдем без него. - Карол Ижиковски

На умния човек съдбата рядко препречва пътя. - Сенека

Съдбата не приема оправдания. - Зигмунд Фройд

За мен съдбата означава да не се притесняваш. - Джон Дюи

Късметът и съдбата са оправдания за тези, които не успяват. - Хенри Форд

Най-доброто е да вярвате в Съдбата, но това е и най-трудно. - Джуандзъ