Ти имаш силата да изразиш чувствата си.

Дъха ми спира при жестокостта на твоето сърце.

Сърцето ми бие, отразявайки страха и всичките му гласове,

които ги е страх да чувстват, да се научат

и да бъдат силни в своята уязвимост.

Ако някой ги открие, ако някой разбере

за слабостите, за проблемите, за съмненията в този свят,

озарен от любовта, изпълнен с различия

той ще изтрие цялата мъка и всяка тъга.

Дай глас на болката, противодействай на натиска.

Откажи да се впишеш и да следваш правила.

Дай свобода на своята красота.

Нека тя потече, но тихо...

Впиши се и не изпъквай.

Бъди тиха и прави това, което те ти кажат.

Но не предавай себе си така бързо,

бъди вярна на своето сърце.

Зелените ти очи виждат прекрасен свят.

Те виждат свят на красота и различия,

които създават в теб невероятно чувство и желание

да пееш и да бъдеш чута.

Най-красивият език на мъдростта.

Омразата, така ужасна, лепкава, подмолна,

ще се опита да запълни празните места,

които са изгубили значение и нямат никаква дълбочина.

Това е простата омраза,

липса на въображение, живот и страх,

страх от непознатото - един мираж на несъществуващото.

Да танцуваш и да си свободна от нея -

това е танц, история на мелодия на истината.

Танц, започнат от върха на твоята душа,

и Ехо на болката освободена, на истината и отговорността

Не се вписвай!

Не го прави.

На света себе си покажи, колко ценна, всъщност си ти

Направи го до момента, в който те забележат,

в който почувстваш страстта и безусловната любов.

Чувствай.

Обичай.

Не се извинявай.

Не се извинявай за красотата и въздействието върху нечие сърце.

Чувствай, колкото можеш повече.

Усети мелодията на твоето сърце.