Въпреки натоварените графици и забързано ежедневие, животът понякога е доста скучен. При урбанизацията на градовете, може би всички са били развълнувани заради неочакваното, заради новия начин, по който ще протича всеки един ден. В последствие, обаче, човек осъзнава, колко му липсват тишината и спокойствието на малкия град или родното село.Доказателство за това е и фактът, че много хора си купуват къщи в селата или на по-спокойни места, други се установяват директно там, а трети избират селския туризъм за опцията, на която да отдадат малко свободно време, което им се полага ежегодно.

И, защо не? Селският туризъм представлява почивка в отдалечените от градския шум кътчета, запазили в себе си красотата на българската природа, чистият, по-често планински въздух и уханието на древните бит и култура. Населените места, пригодени за този подотрасъл на туризма, се гордеят със своя облик и жители, които посрещат гостите си с гостоприемство и топлина.

Освен това, благодарение на селския туризъм, се защитава съответната база, съхраняват се ценните ресурси, било то ендемити и други редки видове растения и животни, или пък просто местност, напомняща за славното минало на страната. Чрез него, околната среда се пази чиста, екологията се насърчава, а хората се учат на ценят това, което ги заобикаля.

Ако погледнем от друг ъгъл – не като местни жители, а като туристи, какво получаваме? Освен, че за малко забравяме за проблемите в града, малкото населено място ни дава необходимото спокойствие, от което се нуждае организмът ни. Най-добрата рекреация се осъществява в една тиха и чиста среда, в която всичко около теб носи разнообразие. Хората могат да се запознаят с местния бит, да научат някои занаяти, да участват в различни игри, празници и забавления, да опознаят културата и историята си отблизо. Това е един чудесен начин да останеш насаме с мислите си, със самия себе си или с най-близките си хора, далеч от всякакви технологични устройства, досадна работа и неприятели.