За начало да дефинираме понятията. Оптимизмът и песимизмът са два различни възгледа за света.

Защо е хубаво да сме оптимисти?

Да започнем с това, че всички ние, ако не прилагаме специални усилия в живота, сме ... песимисти. Още от детството периодично ни се случва да се сблъскваме с различни трудности, от които възниква голямото изкушение да смятаме, че светът е лош. Просто, защото така е по-лесно.

Оптимисти по природа не съществуват. Хората, които живеят "с розови очила", са чист мит. Има разбира се хора, които просто не знаят за съществуването на някои проблеми. Естествени оптимисти са само малките деца, но това не продължава дълго.

Може да се каже, че всеки човек преминава през три етапа:

  • несъзнателен оптимист
  • съзнателен песимист
  • съзнателен оптимист.

И много хора се застояват във вторият етап.

Да виждаме лошото около нас, ние си го умеем. А да виждаме доброто в света - трябва да се научим.

Как така? Защото оптимистите са всъщност реалисти!
Те, както всички останали, умеят да виждат лошото - но са в състояние да видят и хубавото!

Това означава, че само оптимистите са напълно способни да видят, че чашата е и наполовина пълна, и наполовина празна. И само те могат да я изпият.

Защо е по-изгодно да сме оптимисти?

  • Песимистите виждат само проблема - оптимистите виждат и неговото решение.
  • Песимистите виждат само причината и не действат - оптимистите виждат не само причината, но и действат.
  • Песимистите виждат само забраната - оптимистите виждат и възможностите.
  • Песимистите виждат само неприятностите - оптимистите и радостите.
  • Песимистите виждат само злото - оптимистите и доброто.
  • Песимистите виждат само смърт - оптимистите виждат и живота.

С една дума песимистите са обречени на мързел и депресия, защото защо да правят нещо, ако всичко е лошо и нищо хубаво няма да се случи?

Следва да отбележим, че не съществуват в чист вид само лоши или само добри ситуации. Песимистите намират само лошото, оптимистите -
и хубавото. Във всяка ситуация!

Ако оптимист попадне в лоша ситуация, той непременно ще започне да търси начин да си реши проблема. Песимистът просто ще страда от факта, че всичко е лошо.

Песимистите винаги ще имат усещането, че са затворени в този лош свят. А оптимистите - ще вярват, че живеят в хубав свят. Второто очевидно е по- ефективно.

Затова се научете да бъдете оптимисти. Научете се да търсите добрите неща. Тогава вашият живот действително ще стане по-добър!