Суеверието, че счупеното носи щастие, е на векове. Толкова е старо, че често го възприемаме без съмнение и не го подлагаме на проверка. Каква е причината за него обаче?

В действителност в миналото счупването на предмет е поставяло пред изпитание древните хора. Едва в наши дни повечето предмети лесно могат да се заменят, да се купят на кредит или лизинг. Тогава каква е причината тези бедни на удобства предци да са харесвали нещо да се повреди или счупи?

Всичко се корени в схващането от старите суеверия, че в живота има определен порядък – лошото е последвано от добро, много добро пък е на лошо. Спадовете и пиковете винаги ужасяват хората и ги карат да гледат на това като етап към следваща промяна.

В този свят, в който лошите и добрите събития се редуват в непрестанен цикъл, счупеното е вид малка злина. Така следващото в живота ще е щастливо събитие.

В наши дни много хора гледат по същия начин на събитията в живота си и не вярват на твърде много добрите знаци. За тях малко зло е полезно, за да ги извади от опасността да бъдат сполетени от нещо страшно и разтърсващо. Тази стратегия е особено полезна за успокояване на нервите и има ефект преди някое важно събитие или очакване. А и една счупена вещ е добър повод да разтребим около себе си всички излишни предмети.