Компютърните игри, висенето в интернет и гледането на телевизионни предавания могат да окажат негативно влияние върху резултатите от зрелостните изпити на абитуриентите, дори на пръв поглед да изглежда, че тези занимания по никакъв начин не им пречат.

Британски изследователи, начело c научния сътрудник от университета в Кембридж Kиpcтeн Кордър , решили да установят как физическата активност и заседналия начин на живот при учениците влияят върху резултатите от зрелостните изпити. Всеизвестно e, че физическото натоварване се отразява благотворно на психическото здраве и мисленето, поради което авторите предположили, че физически активните ученици би трябвало да покажат по-добри резултати от останалите си връстници. Но да не пропускаме факта, че спортните занимания на някои ученици са за сметка на времето за учене и писане на домашни.

B изследването взели участие близо 845 юноши на 14-годишна възраст, които трябвало да попълнят анкети с въпроси от типа на: колко време прекарват пред телевизора, играят ли на някакви компютърни игри, колко време прекарват в Интернет, какви сайтове посещават, колко време отделят за домашните работи и остава ли им време да четат книги за удоволствие. В продължение на няколко дена учениците носели специални датчици, които проследявали това, къде се движат и честотата на сърцебиенето. По този начин учените събрали обективна информация за реалното физическо натоварване при юношите.

Когато участниците от експеримента завършили училище, изследователите събрали данните от резултатите от зрелостните изпити, за да дадат оценка, как начинът на живот при учениците влияе на успеваемостта и резултатите им.

Оказало се, че учениците, които прекарват повече време пред екрана на телевизора или висят в интернет, са показали най-лоши резултати на изпитите, без значение от това, колко време са отделяли на ученето. Най-пагубно въздействие на учението оказва гледането на телевизия. А най-шокиращо било откритието, че физическата активност на зрелостниците и тяхната успеваемост изобщо не са свързани, тя не повлияла на резултатите.

Учените подчертават, че всички училища трябва да имат добри програми по физическо възпитание и спорт, тъй като тя не пречи на учението и макар да не подобрява пряко успеваемостта, то е от голяма полза за физическото и психическото здраве.

Резултатите от проведената анкета показват, че самите учениците осъзнават, че стоят пред телевизорите само защото нямат възможност да се занимават с онзи вид спорт, с който биха желали, защото часовете по физическо възпитание предлага само футбол, баскетбол и волейбол.

Кристен Кордър е на мнение, че пълното ограничение от интернет в съвременния свят е немислимо, а освен това съвременните технологии имат голям образователен потенциал. Затова е много важно от страна на родителите да подсещат децата си да прекарват времето си активно, а не да стоят пред екраните вкъщи. Четенето на морал в случая не би довело до положителен резултат, затова експертите съветват да поговорите с детето си откровено, да го попитате какъв вид спорт или активен отдих предпочита и би се занимавал.

В бъдеще изследователите планират с помощта на технологии за сканиране на мозъка да определят възможните механизми за въздействие на успеваемостта и намаляване на негативното влияние, поради пагубното увлечение от телевизора и компютъра.