Всички деца са различни по характер и външен вид, но при тези, с които ще тe запознаем днес, нещата стоят по малко по-различен начин. Природата е изненадала дори родителите им с техния необичан и удивителен външен вид, който трябва да видиш с очите си! 

Ето ги и тях: