Самотата понякога е прекрасна и често дава повод да откриете забавна и дори малко цинична страна у себе си. Ето как можете да симулирате, че сте във връзка или да заявите гордо пред света, че обичате котките и нямате никакво желание да делите апартамента си с никого другиго.