Най-голямата база данни за филми в света - Internet Movie Database (IMDb) - има повече от 400 000 пълнометражни филма. Ако всеки филм е дълъг около 90 минути, ще трябва да прекараме около 70 години (без храна, сън или работа), за да ги изгледаме. И дори да не гледаме всички нови филми, все още няма начин да намерим толкова много време. Ето защо се чувстваме толкова зле след като губим ценното си време за лоши ленти.

Обичаме добри филми, в които историята ни кара да променяме мнението си за обикновени неща. И ще бъдем много щастливи, ако откриете герой в нашата галерия, който ви вдъхновява.