Всеки турист се е хранил от улична сергия с храна. В България най-често се продава хотдог, царевица, захарен памук или понички.

Но знаете ли какво представлява уличната храна в другите държави?

Представяме ви 14 страни, чиято улична храна е истинско изкуство.