Има нещо много забавно в странното поведение на животните. Виждаме как хората правят смешни неща и физиономии или просто се опитват да бъдат забавни, но когато едно животинче го прави е много по-грабващо, просто защото знаеш, че не е имало намерение да бъде смешно. И всички животинчета са толкова очарователни!