В днешно време бащите се грижат все повече за децата си, а броят на татковците, които си взимат дълъг отпуск по бащинство, е нараснал двойно в сравнение с миналите десетилетия. И въпреки че да си родител не е лесна задача, някои татковци го правят да изглежда наистина лесно.

В тяхна чест ви споделяме няколко трогателни и очарователни момента между бащите и техните деца.