Животът на известните личности винаги предизвиква любопитство, възхищение, а понякога и завист у нас. Въпреки това, когато става въпрос за отглеждане на деца, те се сблъскват със същите предизвикателства като обикновените родители.

Но знаете ли, че мого от тях имат различни родителски навици, които могат да контрастират с тези, които ние следваме?