Още от раждането си имаме определен набор от числа, които наричаме „дата на раждане“. На основата на тези числа нумеролозите правят множество изчисления, за да идентифицират всички глобални тенденции в живота на човека, неговите таланти, възможности за кариера, личен живот, финансов потенциал.

В същото време експертите в тази област не спират само до датата на раждане. Хората, родени на една и съща дата през една и съща година, се отличават по фамилия, собствено и бащино име (и час на раждане, ако се използват техники, които изискват този параметър). Всички тези данни са цифров код, който се получава от трансформирането на азбучната серия в цифрова – за това отговаря разделът на нумерологията, наречен "халдейска нумерология".

Как да получите личен цифров код?

Първото нещо, което трябва да направите, е да запишете датата на раждане. Пример: 15.06.1985 г. Събираме всички цифри от датата на раждане: 1+5+6+1+9+8+5=35. Трябва да се отбележи, че таро нумерологията е по-дълбока система, която ви позволява да погледнете в подсъзнанието. Следователно трябва да преведем всички резултати, получени в процеса на изчисления, в тайнствена нумерология, тоест резултатът трябва да бъде кратен на 22. Нашият резултат е 35, което е извън диапазона. Следователно, за да приведем резултата от 35 в тайната нумерология, изваждаме 22 от 35. И така, първата Аркана на личността е 13.

След това изписваме името, бащиното име и фамилията Пример: Елена Петрова Иванова. Нека да разгледаме таблицата на съответствията на букви с числа:

Елена: 5+3+5+5+1 = 19

Петрова = 8+5+4+2+7+6+1 = 33 - 22 = 11

Иванова = 1+6+1+5+7+6+1 = 27 - 22 = 5

По същия начин както при датата на раждане, събираме цифрите, съответстващи на отделните букви на името, презимето и фамилията. Свеждаме ги до число, което влиза в диапазона 1-22. 

След като сме получили числа за датата на раждане и имената, събираме 4-те числа и отново се опитваме да ги сведем до едно число. В случая: 

13+19+11+5 = 48. 

От него вадим 22, но отново остава число, по-голямо от 22 - 26. За това, отново вадим 22 от 26 и получаваме число на живота 4. След като вече сте открили своето число на живота, вижте в галерията какво означава то: