Хората, които не харесват статуквото, често стават дизайнери и създават невероятни неща, които в крайна сметка ни оставят безмълвни. Само погледни хляба с шест опаковки или сигналния бутон на пешеходната пътека, на който има знаци за слепи хора, показващи точно колко ленти трябва да пресекат и посоката на трафика. Не са ли невероятни?