И най-добрите могат да се провалят. Случва се. Никога не можеш да бъдеш сигурен дали нещо ще се хареса на публиката и критиците, или как хората ще го интерпретират. Грешки в киноиндустрията се случват, защото има прекалено много непредсказуеми неща. 

А ето и кои са най-големите грешки на най-добрите режисьори на нашето време: