Всеки от нас идва в този живот на определена дата, в определена секунда. Древните учени отдавна са изследвали влиянието на една или друга дата, час, минута и секунда на раждане върху нашия живот. Първият човек, който започва подобни изследвания, е математикът Питагор, познат ни от ученическите години. Неговите учения бяха допълнени, преработени и адаптирани към съвременния свят от много последователи на математиката.
Но ако числата оказват толкова силно влияние върху живота ни, означава ли това, че те влияят и на отношенията ни с другите? Нумерологът Олга Твардовская разказа повече за това.

В нумерологията има много формули, предназначени да определят не само повърхностния характер на взаимоотношенията между хората, но и конкретни събития, случващи се между тях в определен период от време, който се изчислява математически.

Важно е да знаете дали връзката ви с партньора ви е кармична. Кармичните връзки предполагат изплащане на дълговете, които сме направили в миналите си прераждания с този човек, по-точно с неговата душа, същност. И сега се срещаме отново, за да изплатим дълговете си.

По правило кармичните връзки са много трудни от самото начало и в почти 100% от случаите хората характеризират такива отношения като „трудно е заедно, но не мога да си тръгна, нещо ме задържа, нещо не ми позволява да си тръгна .” Именно това „нещо“ е кармичната връзка, която държи хората, така че да получат необходимия опит, да разменят дългове, да развържат възлите, завързани в минали животи.

Следващият параметър, който изисква нашето изследване в областта на взаимоотношенията, са задачите, които стоят пред партньорите в конкретни взаимоотношения. Тук бих искала да отбележа следното: мнозина са забелязали, че с един човек се държим по един начин, а с друг се държим съвсем различно. Защо се случва това?

Много е просто: родени сме на определена дата, което означава, че имаме определен набор от числа. Другият човек също. И когато се съберем, за да си взаимодействаме, нашите числа започват да резонират, или, казано по-просто, събиране, умножение, деление и изваждане. И резултатът може да даде положителни изчисления с един човек и отрицателни с друг човек. Ето защо всяко изчисление е индивидуално за всеки нов човек.

Връщайки се към въпроса със задачите – това е един от най-важните параметри, който при неизпълнение задейства сценарий за прекратяване на взаимоотношенията. Ето защо, преди да влезете в официални отношения с човек, силно препоръчвам да направите изчисления, за да разберете какво трябва да направят и двамата в тази връзка, за да запазите двойката за дълго време и хармонията в семейството.