Сирил Роландо живее във Франция и работи като клиничен психолог. Много неща в психологията се разкриват с помощта на картини, затова той решава да рисува. Художникът нарича своите произведения „сънища, които може да докоснеш“ и за да започне да рисува, просто се връща към своето детство, когато въображението му е могло да промени света му.

B галерията ни ще видиш най-красивите произведения на този френски художник. Сигурни сме, че хората, които обичат връзката между красота и символизъм ще ги харесат.