Най-вероятно работниците по техническата поддръжка не знаят отговора на въпроса, когато ви помолят да останете на линия. Някои таксиметрови компании не казват на шофьорите, че оценки под 4.7 от 5 поставят водачите на изпитателен срок. Всъщност има интересни подробности за всяка професия.

Уважаваме работата на всички хора и разкриваме скрити аспекти на някои професии. А вие имате ли свои професионални тайни? Коя работа според вас е най-сложна?