Не всеки може да изрази чувствата си устно... за щастие всеки владее езикът на тялото.

Знаете ли, че прегръдките ви говорят за връзката ви? Вижте как.