Освен основна предпоставка за кариерно развитие, висшето образование може да бъде и... Красиво. Представяме ви 25 от най-красивите сгради, в които се помещават колежи и университети. 

Ако и нашите университети изглеждаха така, сигурно по-често студентите ни щяха да посещават лекциите. Съгласни ли сте?