Из цялата история на Европейското изкуство са разпръснати примери за стремежа на Западната цивилизация към реалистично изкуство, копиращо действителността. Но от 60-те и 70-те години на миналия век се наблюдава истински бум на хиперреалистичните рисунки. Някои художници са станали такива майстори, че на пръв поглед картините им веднага са бъркани с фотографи.

Днес някои твърдят, че изобразителното изкуство не трябва да наподобява действителността и не бива да се стреми да бъде твърде реалистично, защото за тази работа имаме фотографията. Но ние смятаме, че талантът на тези творци е огромен и достоен за уважение, а картините им са впечатляващи.