Често откриваме прилика между различни хора. Разбира се, не бива да забравяме за приликата между хора, животни и предмети. 

На какво бихте оприличили предметите от нашата галерия?