Много от човешките навици си имат скрити мотиви. Понякога те, заедно с нашите жестове, са продиктувани от характера. Например, един свит човек винаги ще се опитва да скръсти ръце, с подсъзнателната мисъл да се защити от другите. Дори начина по който държите чашата си е в състояние да ви каже нещо ново за вашия характер! Ако сте харесали този тест, споделете го с приятели.