Ако сравните някои от снимките, публикувани на интернет страницата на НАСА, можете ясно да видите как хората са променили драстично облика на нашата планета през последните няколко десетилетия. Времевата разлика между тези изображения варира от 5 до 100 години.

Вижте шокиращите снимки в нашата галерия.