В психологията се смята, че всеки цвят има значение и определен символ. Какво може да ни разкаже за нас самите любимият ни цвят? Ето няколко примера: