Можете ли да си представите как би изглеждал един ден, в който нямате достъп до "умно" мобилно устройство? Предполагаме, че много хора си представят, че светът просто би свършил. Тъкмо поради тази причина ви призоваваме да разгледате внимателно снимките, които показват тревожната действителност - смартфон мания.