Какво виждаме и каква е реалността са две корено различни неща.

Понякога нещо уж се движи, а всъщност е статично. Виждаме два различни по големина предмета, а те се оказват напълно еднакви.

Представяме ви 10 оптични измами, които ще ви объркат.