Ако имате сестра, то тогава сме абсолютно сигурни, че като деца просто не сте можели да я понасяте. Да, отношенията между две сестри еволюират с годините и се превръщат в наистина силна връзка, която трае цял живот.

Такива ли са отношенията и с вашата сестра?