Всички мислим, че когато пораснем, ще правим всичко по различен начин. Оказва се, че някои неща не се променят с възрастта.

Ето и какви извинения използваме не само като деца, но и като възрастни.