Всеки един от нас е уникален. И макар напоследък все по-често да пропагандира, че всеки човек трябва да бъде различен, има хора, които са възприели тази идея прекалено лично.