Когато купуваме различни стоки, се доверяваме на опаковката. Но какво се случва, когато тя не показва продукта по реалистичен начин? Снимките в днешната ни галерия показват разочарованието, което изпитва всеки от нас, когато отвори опаковката.