Ежедневието понякога е много трудно. Но има хора, които могат да се справят във всяка ситуация.

Нямаме представа кой и защо е проявил такава креативност, но сме сигурни в едно - смехът е гарантиран.