Ако точността не е силната ви страна и често се случва да закъснявате, е време да измислите наистина интересни причини за липсата ви на пунктуалност. Тези примери за закъснение не само ще разсмеят околните, но и ще отвлекат вниманието от вашето късно появяване.