Забавно: Какво си спомняте от училище

Забавно: Какво си спомняте от училище

1

Коя дума е написана правилно?

2

Думата „амортисьор“ е написана без грешка?

3

В кое изречение има допусната пунктуационна грешка?

4

В изречението „Мъжът си изпусна билетът“ има ли допусната граматическа грешка?

5

В кой ред думите НЕ са синоними?

6

В кое изречение има допусната правописна грешка?

7

Каква е разликата между синоним и антоним?

8

Коя дума е написана правилно?

1 от 8